*وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّه لِلَّهِ جَمِيعًا*

کتاب: دوازده به‌علاوه‌‌ی یک

دوازده به‌علاوه‌ی یک

عنوان کتاب: دوازده به‌علاوه‌ی یک (گفت‌وگو با: ماریو بارگاس یوسا، پل استر، ای. ال. دکتروف، اریک امانوئل اشمیت، املی نوتومب، ویسواوا شیمبورسکا، جان بارت، آلن دو باتن، تی. سی. بویل، ایزابل آلنده، اری دلوکا، دیوید لینچ و اسماعیل فصیح)

مؤلف: سعید کمالی دهقان

ناشر: افق – زمستان ۱۳۹۵

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان